ARTIKELSWelke accessoires zijn er te koop ?


GPS radarverklikkers


Geef flitspalen het nakijken met een GPS-radarverklikker. Deze toestellen zijn volkomen legaal in het gebruik. Prettig voor uw portemonnee, prettig voor uw medeweggebruikers.Radarverklikkers die een Real-Time-Alert (RTA) functie hebben, zoals bijvoorbeeld de Mini Coyote en de Wikango serie, zullen, indien u een abonnement heeft genomen op deze dienst, u in realtime de positie melden van mobiele radars. U en andere gebruikers worden 1 tot 2 km op voorhand verwittigd van de aanwezigheid van een mobiele radar. Op het scherm van uw radarverklikker wordt dan de afstand weergegeven tussen uw wagen en de positie van de mobiele radar.

De positie van mobiele radars komt van verschillende bronnen. De belangrijkste is de steeds groter groeiende gemeenschap van gebruikers met een radarverklikker. Wanneer een gebruiker voorbij een mobiele radar rijdt, drukt hij op een knop om aan de overige gebruikers de aanwezigheid van een mobiele radar op die plek te melden. Elke fabrikant heeft zijn eigen database en het aantal gebruikers van een type bepaalt het succes en de nauwkeurigheid van de meldingen.

De technologieën die door radarverklikkers als Coyote gebruikt worden, zijn geenszins bedoeld om de radargolven of radarbundels van politiediensten te detecteren. Het verkeersreglement stelt: het is verboden elke uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van de wet over het wegverkeer en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen opspoort, bij zich te hebben.

Coyote bv is echter een combinatie van een GPS-systeem (positiebepaling via satelliet) en de GSM-technologie (mobiele telefonie), die dient om realtime verkeersinformatie te verstrekken. Het gebruik op de weg is dus toegelaten en volstrekt legaal.
Aangezien Coyote niet onder de toepassing van het verkeersreglement valt dat het bezit van radardetectors verbiedt (dit apparaat is slechts een radarmelder), kan het Coyote-systeem niet in beslag genomen worden tijdens een controle door politiediensten.

Maar het is natuurlijk goedkoper en veiliger om u steeds aan de opgelegde verkeersregels te houden.

NUTTIGE ACCESSOIRES